Imigresen Malaysia

Senarai Sistem Unit Aplikasi Sokongan

Bil. Nama Sistem Tarikh Dilancarkan
1. Sistem Semakan Perjalanan Imigresen (SSPI) 16 November 2017
2. Mobile Apps Senarai Syak (SSPI) 23 Oktober 2017
3. Mobile Apps MyIMIv2 Jabatan Imigresen Malaysia 11 Julai 2017